Fashion Story: Fortune Comes

Photography and fashion by Shufei Huang, hair and make up by Hejialin Xu and Juanyu Shen, modeling by Lixin Zhang, Mengfan Yuan and Botao Zhang.