Fashion Story: Wedding Fantasy


Photography by Tyler Qdurden, fashion by Sangn Yeong Hwang, makeup and hair by Liu YaoWen and modeling by Sangn Yeong Hwang and Wang Zhen Zhen@dongfangbinli.