On The Road: Rhodope Mountains, Bulgaria

pola_esther1

pola_esther2

pola_esther3

pola_esther4

pola_esther5

pola_esther6

pola_esther7

pola_esther8

pola_esther9

pola_esther10

pola_esther11

pola_esther12

pola_esther13

Pola Esther explores the space around the mountains of Rhodope, Bulgaria. Creative info: Pola Esther.